Сиреневый квартал

Сиреневый квартал Дом №17 секция 1 Дом №17 секция 2 Дом №22 секция 1 Дом №22 секция 2 Дом №23 секция 1 Дом №23 секция 2 Дом №24 секция 1 Дом №25 секция 1 Дом №30 секция 1 Дом №31 секция 1 Дом №32 секция 1 Дом №33 секция 1 Дом №34 секция 1 Дом №35 секция 1